Indtørret kemikalie, HYDROKINON, der indgår som meget aktivt stof i selve den fotografiske fremkalder. Har en meget karakteristisk udkrystallisering, der dog er afhængig af opløsningens koncentration, temperatur og luftfugtighed.

Fotograf Ole Hein Pedersen. Fotografi i 3 generationer. Tlf 20 32 66 60

Nørre Allé 44 B, 8000 Århus C. e-mail ole@3generationer.dk