Et andet fotografisk kemikalium, Kaliumdikromat.
Det er spændende at prøve af følge nogle af "planterankerne" tilbage til deres udgangspunkt. Udkrystalliseringen sker fra randen og arbejder sig ind mod midten af "plamagen". (Udgangspunktet er en temmelig koncentreret opløsning, hvor man lader par dråber falde på en glasplade, evt. dækglas fra 5/5 dias).

Fotograf Ole Hein Pedersen. Fotografi i 3 generationer. Tlf 20 32 66 60

Nørre Allé 44 B, 8000 Århus C. e-mail ole@3generationer.dk