Delvis indtørrede vanddråber på glasplade, anbragt godt en cm. over et stykke hårdt fotografisk papir, og belyst så kort, at det fotografiske papir kun bliver gråt. Det giver aftegning af kalken fra de indtørrede dråber, og en mærkelig "brænding" omkring de større "øer". Det er overfladespændingen i de endnu våde dråber, der får dem til at virke som samlelinser eller kondensatorer. Lyset bøjes mod dråbens midte, der derved får mere lys - bliver mørkere - . "Brændingen" bliver hvid, da den slet ingen lys får.

Fotograf Ole Hein Pedersen. Fotografi i 3 generationer. Tlf 20 32 66 60

Nørre Allé 44 B, 8000 Århus C. e-mail ole@3generationer.dk