Stenhuggerens kors står på Vinderslev kirkegård. Et lidt omstændeligt sagn fortæller om en frue, der var forfalden til kortspil, og altid sad i held. En nat kom Fanden til hende, og hun blev så forskrækket, at hun skænkede hele gevinsten til opførelsen af sognets kirke. Men da det var ugudelige penge, så skred arbejdet ikke rigtigt, og der opstod strid mellem bygmesteren og hans svend, og svenden blev slået ihjel. Der er et par andre sagn, men jeg er nu mere tilbøjelig til at tro, at det er en højt uddannet bygmester, der er død under arbejdet, og svendene har villet vise, hvor omfattende deres mesters uddannelse var. På stenes anden side ser man en kvaderstensmur, en støbt klokke og en stor økse.

Fotograf Ole Hein Pedersen. Fotografi i 3 generationer. Tlf 20 32 66 60

Nørre Allé 44 B, 8000 Århus C. e-mail ole@3generationer.dk