Atelierets nuværende arbejdsområde
Fra oprindeligt at have været især portrætatelier, skiftede arbejdsområdet til fotografering af kunst og arkitektur, og en større og større del af arbejdet lå ofte langt fra atelieret, der 1970 flyttede til den nuværende adresse. Stadig er disse specialiteter vort største ar-bejdsområder, men efter Ole er trådt ind i firmaet er det udvidet med et mere reportage præget område, samtidig med at den digitale billedproduktion udvikler sig kraftigt.

Og så er Ole vendt tilbage til atelierets oprindelige arbejdsområde, portrættet.

Vores arbejde er for begges vedkommende meget lystbetonet - som det også var det for far - og vi prøver at fastholde de bedste af de faglige traditioner, samtidig med at vi gerne tager mod den tekniske udvikling.

Som det seneste er vi gået på internettet, dels med 4 serier fra fars produktion i anledning af 100 året for hans fødsel - dels med en række billedserier , der viser vores mere private interesser, dels prøver på firmaets arbejdsområder.


 
Arkitektur
Kunst
Reportage
Portræt
Magasiner
 

Fotograf Ole Hein Pedersen. Fotografi i 3 generationer. Tlf 20 32 66 60

Nørre Allé 44 B, 8000 Århus C. e-mail ole@3generationer.dk